a
Økning av felleskostnader

Økning av felleskostnader

Grunnet økte kostnader for borettslaget har styret vedtatt å øke de totale felleskostnadene tilnærmet økningen i KPI 2022, som var 5,9 %. Økningen i prosent for den enkelte vil variere noe beroende på størrelse av leilighet, tilgang på parkering og lignende, men vil i...

Kjære nabo

Kjære nabo

Casinetto representerer store verdier. Materielle verdier i størrelsesorden 2 milliarder kroner i dagens marked. Like viktig er de verdiene Casinetto utgjør for oss som bor her - et enestående bomiljø for alle aldersgrupper. Vi som bor her har lært oss å sette stor...

Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

Torsdag 1. juni 2023 kl. 18.00 avholdes det Ordinær Generalforsamling i Casinetto borettslag i Skøyen kirke. I forkant av møtet sendes det ut en formell innkalling med informasjon. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende...

Juletretenning 1. søndag i advent

Juletretenning 1. søndag i advent

"Same procedure as every year"! 1. søndag i advent, 27. november (2022), tennes juletrærne i Casinetto borettslag. Tradisjonen tro spiller Peik for oss, og det er lov (og veldig fint) å synge med. Tenningen begynner på nedre tun klokken 18.00. Deretter følger vi Peik...

Høstdugnad lørdag 29. oktober 12.00-15.00

Høstdugnad lørdag 29. oktober 12.00-15.00

Da var vi der igjen, da. At vi går sammen om å gjøre det lekkert rundt trappehusene våre før vinteren setter inn. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Kanskje finner du noe på listen nedenfor som du har lyst til å gå løs på. Feie trappehuset. De som har...