a

VARME

Borettslagene Casinetto, Hoffsgrenda, Øvre- og Nedre Silkestrå og Skøyen Terrasse boligsameie har fjernvarmeforsyning. Varmesentralen er plassert ved garasjeanlegget på Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen.

Slik bruker du termostat-rattet på radiatorene: Graderingene “blå – I – ll – III – IIII – rød” på radiatorenes innstillingsratt virker ikke som bryteren på en elektrisk ovn. De er termostatinnstillinger:

BLÅ               stenger eller åpner ved           +   5° C

I                      ————–”————–          + 12° C

II                     ————–”————–          + 15° C

III                   ————–”————–          + 18° C

IIII                  ————–”————–          + 21° C

RØD               ————–”————–          + 26° C

 

VVS-konsulenter anbefaler en innetemperatur på ca. 22° C, det vil si at rattet bør stilles litt over stilling “IIII”. Ønsker du lavere temperatur, stiller du inn på et lavere tall. Da skal termostaten sørge for at du får jevn, ønsket temperatur i rommet.

Termostaten stenger varmen når temperaturen ved rattet er høyere enn ønsket, og åpner for varmen når temperaturen ved rattet er lavere enn ønsket. Rattet bør derfor ikke dekkes til, siden det da vil bli vanskelig å registrere riktig temperatur i rommet.

Det er også viktig å lufte radiatorene når fyringssesongen begynner for at de skal virke godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten.

Frostsikring: For å forhindre issprengning av radiatoren, er termostaten utstyrt med frostsikring. Mange åpner vinduet på soverommet om natten med rattet i stilling “blå” (de fleste tror det betyr “stengt”). Er det da vinterstid, vil termostaten åpne for full ventilgjennomgang for å hindre at vannet i radiatoren fryser. Det er derfor gunstigere å sette rattet i stilling I eller II.

 

 VENTILASJON

Ventilasjonssystemet fungerer ved at luft suges ut av leiligheten gjennom ventiler som drives av vifteanlegg på loftet.

OBS: Kjøkkenventilator med motordrevet vifte må ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet.Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen (se tegning).

En avtrekkshette uten motorisert vifte kan monteres direkte til avtrekket. Rørene til avtrekksviftene rengjøres hvert femte år. Beboerne må sørge for tilkomst til servicepersonell som rengjør rørene.