a
AVFALLSHÅNDTERING

Det er nedgravde søppelcontainere for kildesortering på øvre tun ved festplassen (mot Gustav Vigelands vei) og på nedre tun innerst på parkeringsplassen. Containerne er merket for nedkast for restavfall (matavfall, plast og annet avfall), papir/papp og glass/metall. Alle plikter å sette seg inn i og følge bruksreglene for disse containerne.

Dersom de nedgravde containerne er fulle, kan papir, plast-, glass- og metallavfall kastes i de store containerne som er beregnet på større gjenstander (den gule containeren som står på kildesorteringsplassen (øvre tun) og i den blå containeren på biloppstillingsplassen på nedre tun). Matavfall skal ikke kastes i de store containerne. Avfall skal ikke etterlates utenfor containerne.

Elektriske artikler skal ikke kastes i ordinær container, men leveres godkjent returpunkt (for eksempel Elkjøp Skøyen).

Av hensyn til naboers rett til ro er det er forbudt å benytte de store containerne i tiden kl. 22.00-07.00 på hverdager og i tiden kl. 20.30-09.00 på lørdag og søndag samt helligdager.