a
BRANNSIKRING

Slik ivaretas brannsikkerheten i Casinetto Borettslag:

 • Den passive brannsikkerheten i borettslaget er grunnleggende god med bæresystem i betong som seksjonerer hver enkelt leilighet og dermed hindrer spredning. Svalgangene og fasadekledningen er i ubrennbart materiale.
 • Alle utbygde loft har krav til branncellebegrensende vegg som hindrer spredning av brann til rømningsvei på felles loft.
 • Nødlys og ledelys er installert på felles loft.
 • Rømningsplaner er satt opp utenfor alle rømningsdører fra utbygde loft.
 • Slokkeutstyr er satt opp i alle fellesareal.
 • Brannalarmanlegget vil settes i full drift for alle blokkene i løpet av juni 2022.
 • Det vil installeres rømningsstiger for sekundær rømningsvei på alle svalganger.
 • Pullerter er utstyrt med nødåpner (trekantnøkkel) i henhold til avtale med nødetatene.
 • Det er ikke tillatt å parkere på tunene, da dette kan forsinke eller hindre redning og slokkeinnsats.

I henhold til borettslagets HMS system utføres det rutinemessig kontroll av følgende tiltak for brannsikring;

Gowens AS

 • slokkeutstyr (husbrannslange) og brannvarsling (brannalarmanlegg) i boenheter
 • slokkeutstyr i fellesareal
 • nødlys og ledelys på felles loft

 APM ventilasjon og Kulde AS    (Per Magne Aasen)

 • brannventilasjon i garasje på øvre tun

Boligassist AS

 • frie rømningsveier uten brennbare materialer på felles loft og kjeller
 • branndører
 • felles elektrisk anlegg.

Came Norge

 • pullerter
 • garasjeporter

Norsk Sprinklerservice (Ove Valle)

 • sprinkleranlegg 

Oslobygg KF

 • brannalarmanlegg for sykehjemmet

Motum AS

 • Heis i Gustav Vigelands vei 54
BRANNSIKRINGSUTSTYR

Brannalarmanleggene som installeres på Casinetto i 2022 utfyller krav til brannvarsling i boliger. Anlegget blir testet og analysert av profesjonell aktør én gang pr. år.

Alle boenhetene i Casinetto borettslag er utstyrt med RedBox husbrannslange og røykdetektor(er) som er tilkoplet et felles brannalarmanlegg. Brannsikringsutstyret er borettslagets eiendom og må ikke frakoples, flyttes eller på noen måte bli satt ut av spill  uten først å avtale dette med styret i Casinetto borettslag. Det er også montert nødlys i rømningsveier over loftet.

Om RedBox husbrannslange
Husbrannslangen skal være permanent tilkoplet vannettet. Det er ikke tillatt å kople fra, eller flytte husbrannslangen uten først å avtale dette med styret. Du kan gjerne ha egent slokkeutstyr i tillegg til RedBox husbrannslange som tilhører bygningen. Det er brukerveiledning på lokket til husbrannslangen.

Om brannalarmanlegget
Detektorene som er montert i boenhetene er svært avanserte og har både varme, optisk og karbonmonoksid (Kullos) sensorer. Med avanserte algoritmer klarer detektorene skille mellom for eksempel vanndamp og brannrøyk. Dette fører til betydelig reduksjon av utilsiktet alarm ved matlaging, dusjing etc, og samtidig raskere alarm ved branntilløp.

Dersom en røykvarsler utløser alarm i din boenhet, går det to minutter før alarm utløses i hele bygningen. I denne forsinkelsestiden kan du åpne vinduer/dører for å lufte ut røyken som har utløst alarmen. I forsinkelsestiden på to minutter er det bare sirenelyd. Når sirenelyden stopper, så stopper også nedtellingen. Ved full alarm er det både sirenelyd og 360 graders blinkende lys.

Det er viktig at detektorene dekkes godt til ved oppussing, og at tildekkingen fjernes så snart oppussingen er avsluttet eller går over i en fase som ikke produserer byggestøv.

På utsiden av alle kjellerinnganger er det montert et berøringsdisplay hvor du kan lese av hvor brann er utløst og eventuelt avstille en alarmen hvis det er avklart at faren er over.

Hvis brannalarmanlegget skulle gå i alarm og du trenger bistand, kan du ringe vakttelefon hos Gowens AS tlf. 45 600 388. Alle betjeningspanel er merket med dette vakttelefonnummeret.

Om nødlys
På loftene som er rømningsvei for mange boenheter, er det montert nødbelysning som aktiveres når strømmen blir borte i de aktuelle områdene. Markeringsskilt viser retningen du skal evakuere i, og ledelys lyser opp området ved strømstans.

Fellesareal
I  fellesareal (kjeller, vaskeri, garasje etc.) er det utplassert håndslokkere (pulverapparat).

Kontroll og vedlikehold av brannsikringsutstyr
Gowens AS utfører kontroll og vedlikehold av både brannalarmanlegg, nødlys, slokkeutstyr i fellesareal og installasjonene i boenhetene i Casinetto borettslag.

Brukerveiledninger
Oppdatert brukerveiledning for både RedBox husbrannslange og brannalarmanlegget finner du på hjemmesidene til leverandøren Gowens A/S (www.gowens.no).

Alle boenhetene i Casinetto vil få besøk av Gowens A/S for ettersyn av brannsikringsutstyret cirka hvert 4. år. Boenhetene det gjelder, får skriftlig varsel en uke før ettersyn utføres.

Hvis du trenger hjelp med brannsikringsutstyret i din boenhet, eller oppdager feil på brannsikringsutstyr i fellesareal, kan du kontakte Gowens A/S på telefon 90619800 (09.00-19.00 man-fre).

Om rømningsstiger

Knyttet til brannsikringen av Casinetto, er også montering av rømningsstiger. Arbeidet er i gang, og med bakgrunn i de krav som er stilt, vil det bli montert to typer stiger.  Der påstigning benyttes i flere etasjer, monteres det faste stiger, som vi er kjent med fra før. De har vært benyttet ved inspeksjon og vedlikehold på loftene. Ved påstigning i bare én etasje, vil det bli montert utfellbare rømningsstiger. Disse måler kun 13×13 cm innslått og vil bli lakkert i husfargen(e). Oversikten over hvor rømningsstigene blir montert finnes i presentasjonsmaterialet fra Ekstraordinær Generalforsamling høsten 2021.

 

Om sprinkleranlegg
I sykehjemmet (Gustav Vigelands vei 50-52) og i garasjeanlegget på øvre tun er det installert sprinkleranlegg. Det er Norsk Sprinklerservice som har ansvaret for drift og vedlikehold av dette. Kontaktperson er Ove Valle (mobil 977 37 823).