a

FASADER

På Casinetto er fargen benyttet som et arkitektonisk virkemiddel, noe som i høy grad påvirker opplevelsen av borettslaget. Vekslingen mellom bygningsdeler, materialer og farger skaper kontrast og sammenheng.

De fargeglade 1980-tallsblokkene våre er kommet på Byantikvarens gule liste. Dermed skal de ikke utsettes for fasadeendring uten rådføring med faginstansen, og det er viktig å følge gjeldende retningslinjer ved utendørs oppgradering og vedlikehold.

FARGER

Disse fargene skal benyttes ved maling og vedlikehold utendørs:

Balkong- og ytterdører: Nordsjø olje dekkbeis, “Rød by”

Veranda- og karnappvegger: Maling nr: NCS 0502-Y, glansgrad: halvblank

Vinduer: Maling nr: Hvit, glansgrad: halvblank

Det skal brukes oljebasert maling og beis.

Malingen kan fås ved henvendelse til vaktmester.

MARKISER OG UTVENDIGE PERSIENNER

Utvendige persienner og markiser som er godkjent for bruk på Casinetto kan leveres av Lady Persienneindustri (www.lady.no). Opplysninger om priser m.m. kan også fås på telefon 63 89 32 89, eller e-post info@lady.no

Markiser (navn “TEMPOTEST”)

  • Til gul fasade kan velges i: beige nr. 52 og hvit/gulstripet nr. 37
  • Til rød fasade: beige nr. 52 og gul nr. 12

På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser.

Persienner: Metalett 50mm, Hvit 610, hvit dekk-kasse.