a

KJØKKEN OG BAD

Oppvask- og vaskemaskin må alltid kobles til kaldtvann. Kraner må være myktstengende. På grunn av liten rørdimensjon på vannledningene kan montering av hurtigstengende kraner, oppvask- og vaskemaskiner forårsake trykkstøt og smell i vannrørene. Vær oppmerksom på dette ved skifte av blandebatterier og maskiner.

Fuktskader:

Det kan oppstå fuktskader på badet, særlig ved ombygging. Noen leiligheter har dusj/badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. Dette er skader som ikke dekkes av borettslagets forsikring, og som den enkelte beboer må ta ansvaret for å forhindre.

En del av fuktskadene skyldes manglende vedlikehold av sluket. Med jevne mellomrom må slukristen demonteres, slukplugg skrus ut, sluket stakes med stakefjær, slukplugg remonteres, sluk gjøres rent innvendig og tømmes for grus, lo, hår o.a. Til sist remonteres slukrist.

Ved oppussing er det særdeles viktig å være oppmerksom på at alle avløpsrør og trekkerør er innstøpt i bærende betongvegger og gulv. Veggene er i tillegg smalere enn normalt med liten overdekning ved rørføringene. Plassering for avløpsrør i vegg fremgår av staketilgang i kjeller og inspeksjonsluke på loft. Hovedprinsipp er føringsvei i midtsone av leilighetene. Det oppfordres derfor til stor forsiktighet, da utbedringer av skade på rør vil være komplisert og kostbart. Ta kontakt med borettslagets vaktmester eller rørlegger for mer informasjon ved behov.