a

EL-BILLADING

Mange andelseiere i Casinetto borettslag  har investert i ZAPTEC ladeanlegg for el-bil i garasjeanlegg og på biloppstillingsplasser, og etterbestilling kan gjøres hos firmaet Elektro-Sivert gjennom styret. Betalingen for lading var frem til 1. april 2022 250 kroner pr. måned, en ordning som var enkel og krevde svært lite administrasjon. Situasjonen på strømmarkedet høsten 2021 gjorde det imidlertid nødvendig å velge en annen løsning. Noen lader lite og noen lader mye, og en månedspris på 250 er urettferdig for de som lader lite. Borettslaget har derfor gått til anskaffelse av et betalingssystem hvor hver bruker blir belastet for sitt strømforbruk.

Det finnes flere tilbydere av faktureringsløsninger. Felles for dem alle er at de må kunne kommunisere med Zapteks ladeløsning for å  hente ut strømforbruk pr. lader. I dialog med OBOS, Norsk elbilforening og Elektro−Sivert Installasjon AS som har installert ladeløsningen i vårt borettslag, er det inngått avtale med Charge365, som er et selskap som eies av Zaptec og som tilbyr betalingsløsning. Betalingsordningen har vært operativ siden 1. april 2022.

Den nye løsningen innebærer at hver bruker må registrere en profil og et betalingskort hos Charge365. Styret vil med bistand fra Zaptec fastsette pris pr. kWh for påfølgende måned der påslag for årskontroll, vedlikehold av anlegget og fakturering er inkludert. Brukeren blir påfølgende måned belastet for sitt strømforbruk i perioden til den prisen styret har fastsatt. Charge365 beholder 15 % av hva brukeren er blitt belastet, og sender 85% til borettslaget. Styret vil jevnlig følge med på om inndekningen dekker strømkostnaden og justere prisen pr. kWh for å sørge for at ordningen er i balanse.

Det er lagt ut klistremerker ved hver ladestasjon. Klistremerket er unikt for din lader. Det anbefales at denne klistres opp på ladestasjonen, men dette er valgfritt. På klistremerket finnes både serienummeret til brukerens Zaptec-lader, samt Lade-ID som man trenger for å lage brukerprofil.

Nøl ikke med å ringe Charge365’s supporttelefon, som er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Telefonnummeret til support: 930 95 365 – Velg alternativ 2 – support.