a
GRØNTANLEGG

Casinetto borettslag er omkranset av skog, park og eplehager, og mye av vår egen tomt (ca. 9 mål), er også grønn. Grøntanlegget med plener og planter, lekeapparater og alt som hører til, er en viktig del av bomiljøet vårt og betyr mye for trivselen. La oss behandle det deretter.

Skjøtsel av grøntanlegget i borettslaget er det Bolig Assist AS som har ansvaret for. Det er et omfattende arbeide som består av:

* Klipp og vedlikehold av gress
* Skjøtsel av hekker, busker, blomsterbed og klatrebusker på vegg og trappehus
* Vedlikehold av trær og stauder inne på tunene
* Bekjempelse av ugress og mose
* Skjøtsel av naturmark: slått av fire «hauger» to ganger i året
* Generelt gjennomgående vedlikehold og stell av uteområdene

År om annet får grøntanlegget et løft. Sommeren 2021 ble gartner Karl Fredrik Lundberg og hans stab i Folk og Have engasjert til å nyplante området rundt det nye avfallsanlegget på øvre tun, og til å gjennomgå og ruste opp noe av det eksisterende grøntanlegget. Nedre tun ble viet spesiell oppmerksomhet. Lundberg er også en viktig medspiller når det gjelder den pågående utarbeidelsen av en mer inngående skjøtselsplan for borettslaget.