a
DYREHOLD

“Menneskets beste venn” – både hund og katt kommer inn under denne kategorien – og heldigvis er det tillatt å eie husdyr i Casinetto borettslag. Det må imidlertid innhentes tillatelse fra styret før dyrene flytter inn, og man må følge de reglene som borettslaget har for husdyrhold. Gjeldende regler er:

Alle hunder og katter må registreres i eget register i borettslaget, med eiers navn og leilighetsnummer, samt dyrets kjønn og alder. Alle dyr må dessuten være merket med eiers navn og adresse. Hankatt skal være kastrert og hunnkatt sterilisert før de kommer til borettslaget eller innen de er 15 måneder gamle.

Hundeeiere må ha sine hunder i bånd utendørs, og ekskrementer som katt og hund etterlater seg på borettslagets område, fjernes straks av den som eier eller lufter dyrene. Alle katter i borettslaget skal ha egen strøkasse i leiligheten. Av hensyn til barna i barnehagen er hundelufting på uteområdet til Casinetto Brettslags barnehage verken tillatt i barnehagens åpningstid eller til andre tider. Ingen dyr må ferdes uten tilsyn i lukket trappehus.

Det er dyreeiers ansvar å påse at dyreholdet ikke medfører problemer for andre i borettslaget, for eksempel med sjenerende lukt og støy. Eventuell skade som dyrene måtte påføre borettslagets eiendom, skal dekkes helt av andelseieren. Andelseiere som  har dyr på besøk eller i midlertidig forvaring, har samme forpliktelser som dyreeierne.