a
Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

Torsdag 1. juni 2023 kl. 18.00 avholdes det Ordinær Generalforsamling i Casinetto borettslag i Skøyen kirke. I forkant av møtet sendes det ut en formell innkalling med informasjon. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende...
Økning av felleskostnader

Økning av felleskostnader

Grunnet økte kostnader for borettslaget har styret vedtatt å øke de totale felleskostnadene tilnærmet økningen i KPI 2022, som var 5,9 %. Økningen i prosent for den enkelte vil variere noe beroende på størrelse av leilighet, tilgang på parkering og lignende, men vil i...
Juletretenning 1. søndag i advent

Juletretenning 1. søndag i advent

“Same procedure as every year”! 1. søndag i advent, 27. november (2022), tennes juletrærne i Casinetto borettslag. Tradisjonen tro spiller Peik for oss, og det er lov (og veldig fint) å synge med. Tenningen begynner på nedre tun klokken 18.00. Deretter...
Nye Pakkebokser på øvre Casinetto

Nye Pakkebokser på øvre Casinetto

Posten har satt opp Pakkebokser på kildesorteringsplassen ved nedgangen til øvre garasjeanlegg (adresse Gustav Vigelands vei 54). En Pakkeboks er en selvbetjent automat der man selv kan hente og sende pakker hele døgnet. Man velger selv «Pakkeboks» som hentepunkt i...
Om private tilfluktsrom

Om private tilfluktsrom

I disse dager er mange interessert i å vite hvor nærmeste tilfluktsrom er. Dessverre er det slik at det ikke finnes tilfluktsrom overhode i Ullern bydel, melder Akersposten. Det nærmeste ligger ved Vigelandsmuseet, og beboere på Casinetto oppfordres til å gjøre seg...