a
Våre tillitsvalgte 2023-2024

Våre tillitsvalgte 2023-2024

På Generalforsamlingen i Casinetto borettslag 1. juni ble følgende tillitsvalgt for det kommende året: Styreleder:Erling Aarsæther. Vi har med det igjen fått en ekstern styreleder, denne gang med bakgrunn fra forsvaret. Han er selvstendig næringsdrivende og har lang...
Husk Generalforsamlingen 1. juni

Husk Generalforsamlingen 1. juni

Torsdag 1. juni 2023 kl. 18.00 avholdes det Ordinær Generalforsamling i Casinetto borettslag i Skøyen kirke. Nå kan du sette deg inn i saker som vil bli tatt opp på møtet. Les mer her.
“Vårens vakreste eventyr”

“Vårens vakreste eventyr”

Torsdag 11. mai (kl. 18.00) er det igjen vårdugnad i borettslaget, og da bør alle som har anledning stille opp. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Sammen kan vi gjøre det riktig fint til 17. mai. Her er det mye å ta fatt på. Hva med for eksempel vask av...
Så var det kjellerrydding igjen!

Så var det kjellerrydding igjen!

Husordensreglene våre fastslår at fellesrom i kjelleren fortrinnsvis skal være oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker og lignende, og at hver enkelt beboer må merke gjenstandene sine med navn, leilighetsnummer og dato. Under kjellerryddingen torsdag...
Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

Torsdag 1. juni 2023 kl. 18.00 avholdes det Ordinær Generalforsamling i Casinetto borettslag i Skøyen kirke. I forkant av møtet sendes det ut en formell innkalling med informasjon. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende...