a

Om private tilfluktsrom

7. mars 2022

I disse dager er mange interessert i å vite hvor nærmeste tilfluktsrom er. Dessverre er det slik at det ikke finnes tilfluktsrom overhode i Ullern bydel, melder Akersposten. Det nærmeste ligger ved Vigelandsmuseet, og beboere på Casinetto oppfordres til å gjøre seg kjent med beliggenheten (se kartet).

For de fleste av landets innbyggere vil det være mest relevant å søke tilflukt i et privat tilfluktsrom hvis det skulle bli nødvendig. Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som ble bygget i større bygninger frem til begynnelsen av 90-tallet. Dette er typisk bygg som skoler, kirker, kinoer, forsamlingshus og blokker bygd før 1990. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret har oversikt over private tilfluktsrom.  

#