a

EIENDOMSSKATT – KLAGE OVER BEREGNING

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille. Borettslaget har mottatt en såkalt skatteseddel fra Oslo...