a

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

13. desember 2021

Til andelseierne i Casinetto Borettslag 0491 6.12.2021 VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER.

Styret ønsker å påse at felleskostnadene i Casinetto borettslag er à jour med de løpende kostnadene, og har derfor vedtatt å øke husleien med 15 % fra 1. februar 2022. Bakgrunnen for endringen er:

  • Vesentlig økning i strømkostnader/kostnader tilknyttet fjernvarme
  • Økning i kommunale avgifter
  • Etterslep på vedlikehold, herunder brannsikringstiltak

Styret har registrert en vesentlig økning i strømkostnader og særskilt kostnadene til fjernvarme hvor prisene er basert på strømpriser. Det har også vært en økning i kommunale avgifter, og borettslaget har hatt flere store investeringer i vedlikeholdsarbeid. Økningen i felleskostnadene skal også dekke ellers generell prisvekst. Nye fakturaer sendes den enkelte.

Har du avtalegiro? Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Med vennlig hilsen
For Styret i Casinetto Borettslag
Anders Nicolai Trætteberg
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Tlf 22868376

#