a
Nytt om el-billading på Casinetto

Nytt om el-billading på Casinetto

Mange beboere i Casinetto borettslag har investert i ZAPTECs ladeanlegg for el-bil i garasjeanlegg og på biloppstillingsplasser, og betalingen for lading har vært og vil frem til 1. april 2022 være 250 kroner pr. måned. Denne ordningen er enkel og krever svært lite...
VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Til andelseierne i Casinetto Borettslag 0491 6.12.2021 VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER. Styret ønsker å påse at felleskostnadene i Casinetto borettslag er à jour med de løpende kostnadene, og har derfor vedtatt å øke husleien med 15 % fra 1. februar 2022....
GRØNTANLEGGET RUSTES OPP 5. -15. JULI 2021

GRØNTANLEGGET RUSTES OPP 5. -15. JULI 2021

​​I tiden 5.− 15. juli skal gartner Carl Fredrik Lundberg og hans stab hjelpe oss med å spisse grøntanlegget på Casinetto. I jobben inngår både etablering av grøntområdet rundt det nye avfallsanlegget på øvre tun, og fortetting og pleie av beplantningen på øvre og...