a

DET ELEKTRISKE ANLEGGET I HVER ENKELT LEILIGHET, ER BEBOERS EGET ANSVAR

22. desember 2020

Styret minner om at det er hver enkelt andelseiers ansvar at det elektriske anlegget er i god, fagmessig og forskriftsmessig stand. Herunder da også alt av forbruksapparater (vaskemaskin, vannkoker m.m.), belysningsutstyr, varmeutstyr, skjøteledninger m.m. Spesielt vil vi nå ved juletider minne om at gammelt/dårlig juletrebelysning, advent staker m.m. skal kasseres. Det anbefales å benytte LED-belysning som ikke avgir varme, slik som glødelamper.

LED trekker også mindre strøm og er da også bedre dersom en sikring allerede er i grensen for å være overbelastet. Det minnes samtidig også om at ingen former for bevegelige ledninger skal føres gjennom dørsprekker eller vindusåpninger/karmer. Dersom dere har juletre ute, eller på veranda, så skal dette tilkobles en stikkontakt ute. Denne stikkontakten skal også ha forankoblet jordfeilvern.

De av dere som i den senere tid har skiftet sikringene i deres sikringsskap, har per nå da sikringer med innebygget jordfeilvern.

#