a

GRØNTANLEGGET RUSTES OPP 5. -15. JULI 2021

28. juni 2021

​​I tiden 5.− 15. juli skal gartner Carl Fredrik Lundberg og hans stab hjelpe oss med å spisse grøntanlegget på Casinetto.

I jobben inngår både etablering av grøntområdet rundt det nye avfallsanlegget på øvre tun, og fortetting og pleie av beplantningen på øvre og midtre tun. Nedre tun har vært noe forsømt de senere år, og skal få et ekstra løft denne gangen.

Vi må ta vel imot Lundberg, som har høy gartnerkompetanse, og som har gitt oss gode råd med hensyn til hva som kan og bør gjøres for å gi borettslaget et helhetlig inntrykk. Vedtaket om hva som skal gjøres er imidlertid fattet av styret. Lundberg arbeider etter en bestilling han har fått fra styret, så spørsmål, reaksjoner og kommentarer knyttet til grøntanlegget må derfor rettes til styret: styret@casinetto.no

Et best mulig resultat sikrer vi oss ved å gi Lundberg arbeidsro.

Styret Casinetto

#