a

Nytt om el-billading på Casinetto

7. mars 2022

Mange beboere i Casinetto borettslag har investert i ZAPTECs ladeanlegg for el-bil i garasjeanlegg og på biloppstillingsplasser, og betalingen for lading har vært og vil frem til 1. april 2022 være 250 kroner pr. måned. Denne ordningen er enkel og krever svært lite administrasjon, og borettslagets styre hadde mer enn gjerne sett at ordningen kunne videreføres. Dagens situasjon på strømmarkedet har imidlertid gjort det nødvendig å vurdere andre løsninger.

Summen 250 kroner pr. måned ble fastsatt basert på forventede strømpriser og strømforbruk. I 2020 var strømprisene svært gunstige som medførte at ordningen gikk med overskudd, mens vi i 2021 har sett en kraftig økning i pris og ordningen har gått med underskudd. Forventningene fremover er at strømprisene vil være høye i mange år, og da vil ikke dagens ordning være en balansert ordning over tid.

Noen lader lite og noen lader mye. Med en månedspris på 250 kroner har styret ment at den økonomiske ulempen for de som lader lite, ikke veier opp for den ekstra administrasjonen og de ytterligere kostnadene som det et faktureringssystem medfører. Når ladeprisen må økes og ordningen ikke lenger går i balanse ved 250 kroner, vil ordningen bli urettferdig for de som lader lite. Styret har derfor vedtatt å gå til anskaffelse av et betalingssystem hvor hver bruker blir belastet for sitt strømforbruk.

Det finnes flere tilbydere av faktureringsløsninger. Felles for dem alle er at de er nødt til å kommunisere med Zaptecs ladeløsning for å kunne hente ut strømforbruk pr. lader. Styret har vurdert ulike løsninger og vært i dialog med OBOS, Norsk elbilforening og Elektro−Sivert Installasjon AS som har installert ladeløsningen i vårt borettslag. Et viktig kriterium i valget av leverandør har vært at borettslaget trenger en stabil og driftssikker løsning. Basert på samtaler med de forannevnte, har styret valgt å inngå avtale med Charge365, som er et selskap som eies av Zaptec og som tilbyr betalingsløsning. Den nye betalingsordningen vil være operativ fra 1. april 2022.

Kort fortalt, så vil hver bruker registrere en profil og et betalingskort hos Charge365. Styret vil med bistand fra Zaptec fastsette pris pr. kWh for påfølgende måned der påslag for årskontroll, vedlikehold av anlegget og fakturering er inkludert. Brukeren blir påfølgende måned belastet for sitt strømforbruk i perioden til den prisen styret har fastsatt. Charge365 beholder 15 % av hva brukeren er blitt belastet, og sender 85% til borettslaget. Styret vil jevnlig følge med på om inndekningen dekker strømkostnaden og justere prisen pr. kWh for å sørge for at ordningen er i balanse.

Som en konsekvens av den nye ordningen vil brukerne av Zaptecs ladesystem se at OBOS-regningen for April ikke inkluderer trekket på 250 kroner for lading. Styret vil komme med klare instrukser om hva brukere må gjøre før den nye betalingsløsningen blir iverksatt.

#