a

VALGKOMITEEN

Casinetto borettslag representerer store verdier. Materielle verdier i størrelsesorden 3 milliarder kroner i dagens marked. Like viktig er de verdiene Casinetto utgjør for oss som bor her – et enestående bomiljø for alle aldersgrupper. Vi som bor her har lært oss å sette stor pris på dette, men det har ikke blitt sånn av seg selv – det forutsetter et løpende engasjement fra oss alle.

Generalforsamlingen velger hvert år en Valgkomité som skal innstille kanditater til styret. Valgkomiteen velges for ett år ad gangen. For året 2021/2022 har valgkomitéen følgende sammensetning:

LISA MARIE EVERTSEN

Adresse: Gustav Vigelands vei 46 (øvre tun)
Telefon: 415 08 344

 

 

THOMAS HØY  

Adresse: Gustav Vigelands vei 48 (øvre tun)
Telefon: 458 64 144

 

RANDI NYGÅRD
Adresse: Prinsessealléen 21 (nedre tun)
Telefon: 984 51 286

 

JON VIGRESTAD

Adresse: Gustav Vigelands vei 32 (midtre tun)
Telefon: 948 34 327

 

 

MARLENE TALLBERG WIIG

Adresse: Gustav Vigelands vei 40 (øvre tun)
Telefon: 407 24 370

 

Valgkomiteens mandat er å finne kompetente medlemmer til styret i Casinetto borettslag. De viktigste kvalifikasjonene er engasjement og interesse for Casinetto, og motivasjon til å gjøre en innsats. Det er imidlertid mange i borettslaget som besitter kompetanse som det er spesielt  nyttig å få inn i styret, blant annet innenfor ingeniørfag, arkitektur, jus og økonomi. Valgkomitéen ønsker kontakt med dem som har lyst og anledning til å bidra.