a

VALGKOMITEEN

Casinetto borettslag representerer store verdier. Materielle verdier i størrelsesorden 3 milliarder kroner i dagens marked. Like viktig er de verdiene Casinetto utgjør for oss som bor her – et enestående bomiljø for alle aldersgrupper. Vi som bor her har lært oss å sette stor pris på dette, men det har ikke blitt sånn av seg selv – det forutsetter et løpende engasjement fra oss alle.

Generalforsamlingen velger hvert år en Valgkomité som skal innstille kanditater til styret. Valgkomiteen velges for ett år ad gangen. For året 2021/2022 har valgkomitéen følgende sammensetning:

  PIA BRÅTHEN

  Adresse: Gustav Vigelands vei 32 (midtre tun)
  piabrathen@gmail.com

 

  KIM ORDERUD

  Adresse: Prinsessealléen 21 (nedre tun)
  kimorderud@gmail.com

 

 

  THOMAS HØY

  Adresse: Gustav Vigelands vei 48 (øvre tun)
  hoythomas21@gmail.com

 

 

MORTEN ULRIKSEN

Adresse: Gustav Vigelands vei 32 (midtre tun)
mortenulriksen@hotmail.com

Valgkomiteens mandat er å finne kompetente medlemmer til styret i Casinetto borettslag. De viktigste kvalifikasjonene er engasjement og interesse for Casinetto, og motivasjon til å gjøre en innsats. Det er imidlertid mange i borettslaget som besitter kompetanse som det er spesielt  nyttig å få inn i styret, blant annet innenfor ingeniørfag, arkitektur, jus og økonomi. Valgkomitéen ønsker kontakt med dem som har lyst og anledning til å bidra.