a

DEN ENGELSKE PARK

«Den engelske park» eller Skøyenparken hører til Skøyen hovedgård. Parken grenser til Prinsessealléen i syd og vest, borettslaget Casinetto i øst (ble bygget på en del av parken i 1981–83), og i nord til Skøyen hovedgård. Den midtre delen av parken er gjerdet inn som privat, og denne stelles som park. De ytre, offentlig tilgjengelige delene av parken er skog og naturpark med gangstier, og er et populært rekreasjonsområde for store og små.

Parken ble anlagt i 1860-årene, da konsul Nicolai August Andresen eide Skøyen hovedgård. Dammen i parken har fått folkelig navn «Butensjøen» etter August Andresen Butenschøn, som eide gården senere i århundret. I parken finnes fin edelløvskog med kastanje, engelsk alm, bøk, eik og ask, og et rikt dyre- og fugleliv..

Skøyen hovedgård hadde skiftende eiere før Nicolai Andresen d.e. kjøpte Skøyen i 1838. Det lå da et panelt hovedhus på eiendommen. Sønnen, bankier og russisk konsul Nicolai August Andresen, overtok gården i 1861 og fikk oppført en sommerbolig i senklassisistisk stil, tegnet av arkitekt G.A. Bull. «Gamlekonsulen» døde i 1894, og sønnen Nils August Andresen Butenschøn, som året før tok sin mors etternavn, overtok. Villaen ble nå tatt i bruk som helårsbolig. Victor Nordan tegnet i tillegg til veranda med hagetrapp og tårn en vestfløy, der spisesalen hadde overlys, og en buet vinterhave mot øst, som senere er revet. Da bygningen sto ferdig, hadde den 40 værelser og en grunnflate på 860 m2, inkludert veranda. I 1884 strakte eiendommen seg fra Hoffsbekken til Madserud og fra Vestre Gravlund til Drammensveien. Gården hadde eget badehus ved Bestumkilen til midten av 1920-årene. Store deler av gårdens areal ble bebygget med boliger fra slutten av 1970-årene.

Dagens eier, Tore Aksel Voldberg, kjøpte tunet og parken i 1996, og han har siden gjennomført betydelige restaureringsarbeider i samarbeid med Byantikvaren. Hageanlegget er utformet i engelsk landskapsstil og var på «Gamlekonsulens» tid adskillig større enn i dag. Hageanlegget hadde over 2,5 kilometer singelganger, gangbroer, et par dusin benker og to lysthus. Den gangen var det blomsterrabatter nedover plenen foran hovedhuset helt til den andre siden av dammen, som da hadde både springvann og pram.

Navnet Den engelske park, som forekommer på kart, offentlige dokumenter og i dagligtale, skyldes feillesning (!) av en artikkel i tidsskriftet Byminner på 1970-tallet og ble ikke brukt om parken opprinnelig. Den parkstilen med myke linjer og tilpasning til landskapet som ble utviklet i England fra første halvdel av 1700-tallet (som motsetning til den barokke hagestilen), var blitt en etablert internasjonal parkstil da parken ble anlagt, ofte karakterisert som viktoriansk etter dronning Victoria, eller romantisk. Det er derfor feil å bruke egennavnet «Den engelske park» om denne hagen.

Kilde: Wikipedia, SNL

Sjekk Explore Oslo: #Skøyenparken