a

GUSTAV VIGELANDS VEI 24

I hjertet av Casinetto borettslag (ved festplassen) lå det opprinnelig et lite rødt trehus som ble bygget av godseier Nicolay August Andresen i 1870-årene. Her skulle hans sønn, nygifte konsul Nils August Andresen Butenschøn, bo med sin brud, og det var de nygifte som kalte huset for Casinetto («lite hus» på italiensk). Dette huset er nå revet og tomten er solgt,  og i 2019 sto boligkomplekset Sameiet Gustav Vigelands vei 24 klar til innflytting.

Boligblokken består av syv store leiligheter der det er lagt vekt på åpne planløsninger med store vindusflater mot parken i vest. Ifølge utbyggeren Linstow har leilighetene flere detaljer og kvaliteter av høy klasse og planløsningene er gjennomtenkte med praktiske løsninger. Dørene går til himling og gulvlistene er ekstra høye — begge deler for å understreke det moderne klassiske uttrykket. Leilighetene har gode soverom med tilhørende bad og praktisk innebygde garderober.

Prosjektet er tegnet av Lund Hagem Arkitekter. Alle leilighetene i prosjektet ble solgt før ferdigstillelse i 2019.

Casinetto borettslag og Sameiet Gustav Vigelands vei 24 har inngått avtale om bruk, drift og vedlikehold av pullerten som regulerer trafikken ved innkjøringen til Casinettos midtre og øvre tun. Det forhandles om en avtale om avfallshåndtering.