a
Foto: Atrid Kristin Moen Sund 

KOMMUNIKASJON

Regelmessig og god informasjon til beboerne er viktig i alle borettslag, men Casinetto har en utstrekning, en fysisk egenart og en befolkning som skaper utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre rutiner.

RUNDSKRIV

Ideelt sett burde alle beboere få samme informasjon på samme sted til samme tid, og fra starten av (1983) løste man denne oppgaven ved rundskriv i alle postkasser. Rundskrivene blir fremdeles distribuert på gamlemåten, men tidene har forandret seg, og nå er det i tillegg e-post, SMS og formidling på ulike digitale platformer som gjelder. Det er ikke alle 298 andelseiere som har takket ja til elektronisk kommunikasjon, så foreløpig må vi leve med flere informasjonskanaler.

E-POST

Meldinger til styret kan legges i et brev i postkassen i Gustav Vigelands vei 38 eller sendes med e-post til styret@casinetto.no

VIBBO

OBOS tilbyr informasjon om hva som skjer i borettslaget på https://vibbo.no/casinetto

HJEMMESIDE

Frem til 1. januar 2022 hadde Casinetto borettslag en hjemmeside under OBOS-paraplyen «Her bor vi». Dette nettstedet er nå avviklet, og styret har erstattet det med «Casinetto – borettslaget mellom trærne».

CASINETTO-POSTEN

Casinetto-Posten er en lukket, beboerinitiert Facebook-gruppe for Casinetto. Den er et møtested for oss som bor på Casinetto. Her kan vi dele nyheter og informasjon om stort og smått, og vi kan bytte, handle, gi bort, tilby og etterlyse. Casinetto-Posten er ikke en offisiell Facebook-side for borettslaget.