a

BARNEHAGER OG SKOLER

Barn fra Casinetto borettslag går stort sett på Skøyen skole (1. – 7. klasse).  Andre barneskoler i området er Smestad skole (1. – 7. klasse) og Majorstua skole (1.−10. klasse), og en ny ungdomsskole er under bygging på Hoff. Den nærmeste videregående skolen er Ullern vgs.

Barn som bor i Casinetto borettslag har fortrinnsrett i Casinetto borettslags barnehage. Ellers ligger det flere kommunale barnehager rundt Casinetto, bl.a. Casinetto barnehage, Mads barnehage, Nordjordet barnehage,  Skøyen terrasse barnehage.  Det er også en del private barnehager i området.

BORETTSLAGETS ADRESSER

Prinsessealléen 13-23, 0276 OSLO
Gustav Vigelands vei 26-54, 0274 OSLO
Profil

STYRET

Kontor: Gustav Vigelands vei 38
Mobil: 920 98 034
E-post: styret@casinetto.no

VAKTMESTER

Eivind Sandvik
Mobil: 480 88 634
E-post: post@boligassist.no