a

HISTORIEN

Casinetto borettslag ligger i sin helhet innenfor det som opprinnelig var Søndre Skøyen hovedgård, der hovedhuset var og er en italiensk-inspirert villa med hage i engelsk landskapsstil.

Borettslaget har fått navn etter et lite rødt trehus som i sin tid lå på eiendommen (mellom midtre og øvre tun), bygget av godseier Nicolay August Andresen i 1870-årene. Her skulle hans sønn, nygifte konsul Nils August Andresen Butenschøn, bo med sin brud, og det var de nygifte som kalte huset for Casinetto («lite hus» på italiensk).

Da ekteparet etter hvert flyttet inn i hovedhuset, ble det lille huset brukt som havestue, og senere ble det bolig for gårdens gartner, deretter for kusken. Huset er nå revet og har gitt plass til nybygget Gustav Vigelands vei 24. Hovedgården eies i dag av finansmannen Tor Aksel Voldberg.

Da blokkområdet skulle utformes, ble det lagt stor vekt på å bevare vegetasjonen. Tomten var den gang en del av Den engelske park, som igjen var en del av Skøyen Hovedgårds hage- og parkanlegg. Navnet på parken kommer av et prinsipp for parkutforming der det gjelder å la parken se mest mulig naturlig ut, i motsetning til den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer.

Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor ga området dets arkitektoniske uttrykk, som for mange var fremmedartet da de første beboerne flyttet inn i 1982. Men husenes utforming og oppbygging rundt tun, har også bidratt til å skape møteplasser og et godt og bilfritt miljø.

Fra OBOS sin side trekkes ofte Casinetto fram som et vellykket boligområde, og arkitekter og arkitektstudenter kommer ofte hit for å se hvordan et godt boligområde kan skapes. Casinetto har dessuten vært populært som kulisser til tv- og filmproduksjoner.