a

CASINETTO BORETTSLAGS BARNEHAGE

Casinetto borettslags barnehage er et tilbud til de minste på Casinetto (1−6 år).  Barnehagen har naturtomt, som innbyr til variert lek, og her er det plass til 18 barn. Det er opptak én gang i året eller etter behov. Barn som bor i Casinetto borettslag har fortrinnsrett, men barn utenfra kan tas opp hvis det er ledige plasser. Opptak koordineres gjennom kommunen.

En del av de løpende utgifter til drift, slik som husleie og strøm, dekkes av borettslaget. Øvrige utgifter blir dekket inn via foreldrebetaling og offentlige tilskudd, og barnehagens styre er ansvarlig for driften. For mer informasjon se Årsplan og Vedtekter.

Barnehagens besøksadresse er Gustav Vigelands vei 36, 0274 OSLO, og barnehagestyrer er Camilia Sjøgren. Telefon: 469 43 403. E-post:  casinetto@msn.com

Barnehagelokalene kan leies til private arrangementer. Henvendelse skjer til barnehagens samarbeidsutvalg.

Casinetto borettslags barnehage Årsplan 2024

BORETTSLAGETS ADRESSER

Prinsessealléen 13-23, 0276 OSLO
Gustav Vigelands vei 26-54, 0274 OSLO
Profil

STYRET

Kontor: Gustav Vigelands vei 38
Mobil: 920 98 034
E-post: styret@casinetto.no

VAKTMESTER

Eivind Sandvik
Mobil: 480 88 634
E-post: post@boligassist.no