a
Foto: 

CASINETTO HAGELAG

Casinetto borettslag har en flott parsellhage som har vært i full drift siden 2018. Stedet er blitt en sosial møteplass i borettslaget hvor man blir kjent på tvers av generasjoner. I parsellhagen er det 45 små parseller som er til utleie, men i tillegg finnes det en bærvoll med både rips, solbær, stikkelsbær og blåbær, som er tilgjengelig for alle beboere. Stedet har fire benkebord som brukes flittig til arrangementer som barnebursdager og treff med venner og familie utendørs. Videre finnes det et stort bed med integrert benk til felles bruk og glede. Her er det plantet mange ulike urter, samt bievennlige og fargerike stauder, som kommer igjen år etter år. Parsellhagen fikk i 2020 Oslo kommunes hagepris for beste borettslagshage. 

Du kan kontakte hagelaget på hagelag@casinetto.no