a

Så var det kjellerrydding igjen!

30. april 2023

Husordensreglene våre fastslår at fellesrom i kjelleren fortrinnsvis skal være oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker og lignende, og at hver enkelt beboer må merke gjenstandene sine med navn, leilighetsnummer og dato. Under kjellerryddingen torsdag 4. mai (kl. 18.00) skal umerkede eiendeler fjernes. Dette er en stor og uoversiktlig arbeidsoppgave, og resultatet avhenger av hvor mange beboere som engasjerer seg. Det er også viktig at trappehuskontaktene er med og administrerer arbeidet.

Alt som fjernes fra kjellerens fellesrom under årets ryddesjau, bæres opp og settes ved eget trappehus. (Unntak: Beboere i Prinsessealléen 23 må sette sine ting ved trappehuset til Prinsessealléen 13.) Det er i en del trappehus registrert mange oppgitte sykler som er med på å forsøple kjellerne. De som kjenner de lokale forholdene på stedet best, bes engasjere seg i å få disse syklene fjernet.

Vaktmesteren har en kraftig industristøvsuger som lånes ut ved å sende SMS til 480 88 634, eller e-post til post@boligassist.no   Her gjelder prinsippet ”første mann til mølla”.

Som vanlig vil Peik lage plakater hvor korpset ønsker at vi skal plassere gjenstander som de kan bruke til sitt loppemarked. Etter kjellerryddingen vil styret foreta en befaring i alle kjellere, for å påse at resultatet av ryddingen er tilfredsstillende.

Viktig om El-avfall

Bestemmelsene i husordensreglene er at alle selv er pliktige til å kvitte seg med kasserte El-produkter, og det finnes returpunkt på Elkjøp Skøyen og flere andre steder i nærheten.  Dette fungerer dessverre ikke alltid, og derfor blir det i forbindelse med kjellerryddingen satt opp åtte (8) El-bur på tunene til mindre elektriske artikler som skal kastes. Hvitevarer og andre større El-produkter med ukjent eier som har stått i kjellere over lengre tid, bæres også opp og settes ved siden av nærmeste El-bur. Hvis hvitevarene er for tunge å bære til El-buret, kan tralle lånes av vaktmester (mobil 480 88 634). El-avfallet blir hentet av spesialbil.

Viktig om annet spesialavfall

Spesialavfall som malingsspann, etsende væsker og lignende er beboere forpliktet til selv å fjerne. Slikt avfall må ikke under noen omstendighet hensettes til kjellere eller til søppelanleggene, og blir ikke håndtert av vaktmester.

Styret

11. april 2023

Husordensreglene pkt. 6 Kjeller og Fellesrom

«Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes som unødvendig lagerplass, men fortrinnsvis være oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker o.l. Gjenstandene merkes med navn, leilighetsnummer og dato.

Ikke merkede gjenstander kan kastes ved kjellerrydding. Dersom styret pålegger andelseier å fjerne gjenstander som etter styrets skjønn urettmessig opptar plass, kan styret fjerne dette for andelseiers regning dersom andelseier selv ikke har fjernet dette innen 14 dager etter skriftlig varsel.»

#