a

Generalforsamling i Casinetto borettslag 1. juni 2023

31. januar 2023

Torsdag 1. juni 2023 kl. 18.00 avholdes det Ordinær Generalforsamling i Casinetto borettslag i Skøyen kirke.

I forkant av møtet sendes det ut en formell innkalling med informasjon. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 10.03.23.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:

Styret i Casinetto Borettslag
Gustav Vigelands vei 38
0274 Oslo

e-post: styret@casinetto.no

#