a

Økning av felleskostnader

31. januar 2023

Grunnet økte kostnader for borettslaget har styret vedtatt å øke de totale felleskostnadene tilnærmet økningen i KPI 2022, som var 5,9 %. Økningen i prosent for den enkelte vil variere noe beroende på størrelse av leilighet, tilgang på parkering og lignende, men vil i gjennomsnitt være lik en indeksregulering. Endringen trer i kraft fra 01.03.2023.

Les mer her.

#