a

Høstdugnad lørdag 29. oktober 12.00-15.00

25. oktober 2022

Da var vi der igjen, da. At vi går sammen om å gjøre det lekkert rundt trappehusene våre før vinteren setter inn. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Kanskje finner du noe på listen nedenfor som du har lyst til å gå løs på.

  1. Feie trappehuset. De som har feieuke kan kanskje benytter anledningen?
  2. Vaske gelendre, både utvendig og innvendig.
  3. Vaske lampekupler. (Vaktmester Eivind eller noen i hans stab skifter pærer der det trengs.)
  4. Trappehusbeplantningen står mange steder ennå fint, men må vel skiftes likevel. Potter og blomsterkasser må tømmes, og vinterbeplantning må kjøpes inn og plantes ut. 
  5. Luke i bed.
  6. Rake og feie på det som må kunne sies å være «vårt» revir. Noe av løvet bør legges i bed/på gress som næring, resten samles i ikke altfor tunge plastsekker.  
  7. Rydde vannslanger (som skal henge på vegg i kjelleren) og kaste gjenglemte og ødelagte redskaper, leker og annet rusk og rask.

Tradisjonen tro blir det servert boller og brus (og kaffe) ved styrerommet fra klokken 14.45.

Tidspunktet for dugnaden passer erfaringsmessig ikke for alle, men har du lyst, har du selvfølgelig lov til å ta et tak også i dagene forut.

HUSK å sette redskap og utstyr tilbake i kjelleren etter dugnaden!

#