30 okt 2019

RUNDSKRIV FRA STYRET I CASINETTO BORETTSLAG

LEGIONELLA-risikovurdering av felles varmtvannsanlegg - Forberedelse til første snøfall - Gule containere - Rengjøring av garasjene.

LEGIONELLA

Risikovurdering av felles varmtvannsanlegg

I henhold til våre HMS-rutiner har et firma tatt kontrollprøver av vannet i noen av leilighetene i borettslaget. Det er ikke funnet spor av Legionella. Det er imidlertid veldig viktig at beboere rengjør og desinfiserer dusjhoder og slanger hver 3. måned.

Fremgangsmåte: Belegg og smuss fjernes med et egnet rengjøringsmiddel før desinfisering. Bruk gjerne husholdningsklor til desinfisering, 2 korker til en 10-liters bøtte. La dusjhode/slange ligge i kloroppløsningen i ca. 30 minutter og skyll grundig med varmt vann.

PS. Sjekk at ditt dusjhode tåler klor. Billige dusjhoder og dusjslanger kan «flasse» hvis de blir utsatt for klor.

FORBEREDELSE TIL FØRSTE SNØFALL

Borettslaget har inngått avtale med et nytt firma som skal ta seg av snøbrøyting og strøing. Beboere som har noe å utsette på arbeidet, må henvende seg til styret, ikke til de som brøyter.

Det er viktig at beboere tidlig rydder sykler, utemøbler, leker og andre saker som ikke brukes vinterstid. Sandkassene må også ryddes, for noen av disse brukes som snødeponi.  

Rydding av sykler gjelder sykkelstativene mellom GV36 og GV38 og ved GV28 og PA23. De syklene som ikke er ryddet innen første snøfall, vil få låsen klippet. Syklene settes i kjelleren.

GULE CONTAINERE

Borettslaget har to gule containere, én på øvre og én på nedre biloppstillings-plass, og containerne er tydelig merket med hva som ikke skal kastes i disse. Her syndes det imidlertid, og borettslaget får nå høye bøter dersom det ved tømming viser seg at merkingen ikke er respektert. Disse bøtene er vi alle med på å betale.

Containerne skal ikke brukes av håndverkere, for de skal selv sortere og ta med seg avfall etter oppussing. Bare en liten plate gips gir borettslaget en stor bot.

Det må selvsagt ikke settes avfall utenfor containerne. Malingsspann og alt malingsutstyr skal settes i kjelleren og blir hentet av vaktmester. El-avfall må imidlertid kjøres til nærmeste mottak, og for Casinettos del er dette Elkjøp på Skøyen. Husk å sette hengelåsen tilbake og å låse. Mange av låsene, som er meget dyre, blir borte. 

Styret oppfordrer for øvrig til bruk av gjenbruksstasjonen på Smestad. Den er gratis for avfall inntil 3 m3. Ved Bygdøy hageavfallsmottak er det også gratis å levere, og der produseres det kompost.

  RENGJØRING AV GARASJENE

Rengjøring av garasjene er utsatt til våren, men det henstilles til beboerne om å rydde egen plass. Garasjene, særlig øvre, blir i noen utstrekning brukt til oppbevaring, og mye av det som lagres, er brennbart. Slik lagring er selvsagt strengt forbudt.

Fra Husordensreglene pkt. 8: Parkering/garasjeanlegget.

Der er strengt forbudt å bruke og/eller oppbevare brannfarlig og/eller etsende væsker i garasjeanlegget, likeledes andre effekter utover 4 bildekk, takgrind og skistativ. Det er ikke tillatt å vaske bil i garasjeanlegget. Mindre reparasjoner, uten oljesøl, kan foretas på egen parkeringsplass.

STYRET

30.10.19

Styret Mobil: 22 43 77 13/ 920 98 034 E-post: styret@casinetto.no   www.casinettoborettslag.no

Vaktmester Eivind Sandvik Mobil: 480 88 634 E-post: post@boligassist.no