22 sep 2020

RENGJØRING AV GARASJENE I ØVRE GARASJEANLEGG - 07.10.20

Onsdag 07.10.20 skal garasjegulvene i øvre garasjeanlegg feies og spyles. Til dette arbeidet brukes en spesialmaskin som arbeider under et meget sterkt vanntrykk. Beregnet arbeidstid er fra kl. 0800 til kl. 2000. I denne tiden må alle kjøretøy være fjernet fra garasjene. Styret gjør oppmerksom på at alle kjøretøy som ikke er fjernet vil bli tauet bort for eiers regning og risiko. Det samme gjelder alle løse gjenstander som oppbevares i garasjene. Der er strengt forbudt å bruke og/eller oppbevare brannfarlig og/eller etsende væsker i garasje-anlegget, likeledes andre effekter utover 4 bildekk, takgrind og skistativ. Det kan være lurt å parkere i Gustav Vigelands vei med sideveier fra ettermiddag/kveld tirsdag den 06.10.20. Styret fraskriver seg ethvert ansvar dersom det skulle oppstå skade på beboers (brukers) eiendom dersom denne anmodning ikke etterfølges. Dersom noen leier ut garasje til person(er) utenfor borettslaget, må disse varsles om rengjøringen og straks overlevere dette skriv til rette vedkommende.