22 sep 2020

OPPSTART - NYTT AVFALLSANLEGG PÅ ØVRE

Uke 41 starter Enviropac med rigging av maskiner og utstyr til det nye avfallsanlegget med nedgravde søppelnedkast på øvre. Uke 42 starter gravearbeidet. Antatt varighet er 5-6 uker, med forbehold om at Enviropac ikke må sprenge eller kjøre bort forurensede masser. Arbeidet vil omfatte felling av trær, og omlegging av høyspent-kabel fra trafo til GV 54. Det etableres 8 søppelnedkast: 4 stk. restavfall, 3 stk. papp og papir og 1 stk. glass og metall. Ytterligere, og mere detaljert informasjon vil komme etter høstferien.