Endret: 24 feb 2021     Opprettet: 16 feb 2021

Oppfordring til å utsette støyende oppussing og rehabilitering

I disse koronatider er det mange som er tvunget til å ha hjemmekontor, og da kan støyende rehabilitering og kjerneboring være en stor belastning. Nødvendig oppussing innenfor de reglene som gjelder, kan selvsagt gjennomføres. Styret oppfordrer imidlertid beboere til å utsette spesielt støyende virksomhet dersom det er mulig – av hensyn til de mange som må sitte hjemme og jobbe. Takk for at du viser hensyn.