Endret: 18 sep 2021     Opprettet: 23 aug 2021

KJELLERRYDDING TORSDAG 09.09.21 KL. 18.00

Trykk for mere info.

Hver enkelt av oss er ansvarlig for sine eiendeler som er plassert i kjelleren. De eiendelene som er i strid med husordensreglenes pkt. 6, SKAL fjernes. Alt som fjernes under kjeller-ryddingen, dvs fra kjellerens fellesrom, bæres opp og settes ved trappehuset. PA 23 må bære sine ting bort til trappehuset ved PA 13. Kjellerryddingen er en såpass stor og uoversiktlig arbeidsoppgave for styret at resultatet avhenger av hvor mange beboere som engasjerer seg.

Styret minner igjen om husordensreglenes pkt. 6 hvor det står:

Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes som unødvendig lagerplass, men fortrinnsvis være oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, kjelker, leker og lignende. Gjenstandene merkes med navn leilighetsnummer og dato.

NB! Ikke merkede gjenstander (navn og årstall) kan kastes ved kjellerrydding. Dersom styret pålegger andelseier å fjerne gjenstander som etter styrets skjønn urettmessig opptar plass, kan styret fjerne dette for andelseiers regning, dersom andelseier selv ikke har fjernet dette innen 14 dager etter skriftlig varsel. 

 

NB! Det må skilles mellom vanlig og elektrisk avfall, sett STORE elektriske hvitevarer på HØYRE side av trappehuset, vanlig avfall på VENSTRE side av trappehuset. Det vil bli satt opp totalt 8 EL-bur til mindre elektrisk avfall fordelt på tunene. EL-avfall blir hentet med spesialbil. Hvitevarer og andre større EL-produkt med ukjent eier, som har stått i kjeller over lengre tid, bæres også opp og settes på HØYRE side av trappehuset.

Bestemmelsene er at alle er pliktig til selv å kvitte seg med kasserte EL-produkter, men det fungerer dessverre ikke alltid. Det finnes returpunkt på Elkjøp Skøyen og flere andre steder i nærheten.

NB! Spesialavfall som malingsspann, etsende væsker og lignende MÅ bli stående i kjelleren, helst like innenfor kjellerdøra. Dette vil etter hvert bli fjernet av vaktmesteren.

Vaktmesteren har en kraftig industristøvsuger som lånes ut ved å sende SMS til 48088634, eller mail til post@boligassist.no   Her gjelder prinsippet ”første mann til mølla”.

Det er viktig at trappehuskontaktene er med og administrerer arbeidet med kjellerryddingen.

Styret er oppmerksom på at det står en mengde oppgitte sykler som er med på å forsøple kjellerne. De som kjenner de lokale forholdene på stedet best, må derfor engasjere seg for å få fjernet disse syklene.

Etter kjellerryddingen vil styret foreta en befaring i alle kjellere, for å påse at resultatet av ryddingen er tilfredsstillende.

NB: Som vanlig vil Peik lage plakater hvor de ønsker at vi skal plassere gjenstander som de kan bruke til sitt loppemarked.