22 apr 2021

GENERALFORSAMLING 2021-VÅRDUGNAD-BLOMSTER TRAPPEHUS-KJELLERRYDDING-KJØRING OG PARKERING-EL-SPARKESYKLER

Rundskriv av 22.04.21

GENERALFORSAMLING 2021

Det vil også i år bli avholdt digital generalforsamling på grunn av Covid-19-situasjonen. Datoen er 31.05.21.

Ekstraordinær generalforsamling planlegges til høsten.

VÅRDUGNAD

Vår felles vårdugnad må dessverre avlyses på grunn av Covid-19. Beboerne oppfordres imidlertid til å ta i et tak på eget initiativ for å gjøre Casinetto pent til 17. mai, spesielt i uke 18 (03.-09. mai). Vaktmester Eivind vil sette ut utstyr som river, koster og plastsekkruller, og som vanlig samle inn de fulle sekkene. Viktig at alt utstyr settes tilbake på plass.

BLOMSTER – TRAPPEHUS

Trappehuskontaktene vil som vanlig få refundert utlegg til fellesbeplanting i og ved trappehus (opptil kr. 2.000,- pr. trappehus). For refusjon må trappehuskontakter (eller den som handler inn blomster til trappehuset) selv gå inn på www.styrerommet.no og registrere utlegget med kvitteringer under «Utlegg». Styret vil da motta en forespørsel, og etter godkjenning vil pengene bli overført til oppgitt konto.  

KJELLERRYDDING – TORSDAG 09.09.21 KL. 18.00

Styret har flyttet kjellerrydding til torsdag 9. september 2021. El-bur blir satt ut onsdag 8. september, og komprimatorbil vil komme fredag 10. september. Nærmere informasjon kommer etter sommerferien.

KJØRING OG PARKERING

Styret minner om hva husordensreglene sier om motorkjøretøy inne på Casinetto (punkt 7):7


«Ferdsel med motorkjøretøy på gangveiene er i utgangspunktet forbudt. Unntatt er kjøring for nødvendig transport.

Bevegelseshemmede, med synlig dispensasjon, har anledning til å kjøre og korttidsparkere på området.

Nødvendig kjøring skal foregå i gangfart. Motorsykler/ mopeder skal trilles. Bommer lukkes etter inn- og utkjøring. Stans på gangveier er tillatt bare i kortest mulig tid for av- og pålessing.

Når det av spesielle årsaker måtte være nødvendig, kan styret eller den styret bemyndiger dispensere fra de ovennevnte bestemmelser.»

Styret ber om at innleide håndverkere gjøres oppmerksom på reglene. Håndverkere som en kort periode må parkere på tunet, må legge en lapp med oppdragsgivers (beboers) navn, adresse og telefonnummer godt synlig på bilens dashbord.

Det presiseres at den nødvendige kjøringen inne på tun og i parkeringshus, skal foregå i gangfart.

EL-SPARESYKLER

Styret har kontaktet alle firmaene som leier ut el-sparkesykler, og det har blitt opprettet PARKERING FORBUDT sone inne på Casinettos område.