Endret: 16 feb 2021     Opprettet: 19 jan 2021

DATO FOR GENERALFORSAMLING - 31.05.21

Til andelseierne i Casinetto Borettslag Ordinær Generalforsamling 2021 Det vises til Lov om Burettslag § 7-4 ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”. Casinetto Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling: Mandag 31. mai 2021, kl. 18.00 i Skøyen kirke I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 12.03.21. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at: - det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen - forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak Forslag sendes til: Styret i Casinetto Borettslag Gustav Vigelands vei 38 0274 Oslo mail: styret@casinetto.no Se også link.