11 mar 2021

PULLERTEN VED GV26

Styret valgte å la pullerten ved GV26 stå nede til vi hadde fått på plass et såkalt «trafikklys», pga et par uheldige episoder. Pullerten ved GV54 blir ikke satt i drift før det nye søppelanlegget på øvre er ferdig. Pullerten ved GV26 vil bli satt i drift fredag 12.03.21 med nytt "trafikklys", da bilkjøringen har tatt seg voldsomt opp.