21 jun 2021

Ny pullert ved søppelanlegg øvre

Smågatesteinfeltet ved ny pullert på øvre tun vil bli erstattet med asfalt denne uken.