Endret: 27 jun 2019     Opprettet: 23 jan 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 - 11. JUNI 2019

Casinetto Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling tirsdag 11. juni. 2019 Kl. 18.00 i Skøyen kirke

Til andelseierne i Casinetto Borettslag

Ordinær Generalforsamling 2019

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Casinetto Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling:

Tirsdag 11. juni 2019, kl. 18.00 i Skøyen kirke

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 08.03.19.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

-          det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

-          forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sedes til:

Styret i Casinetto Borettslag

Gustav Vigelands vei 38

0274 Oslo

mail: styret@casinetto.no

Styret

23.01.19