30 apr 2019

ØKNING AV FELLESKOSTNADENE

F.o.m. 01.07.19 blir det en økning i felleskostnadene på 2,5%.