7 jul 2021

GRØNTANLEGG - PLANTING ETC VED DET NYE SØPPELANLEGGET PÅ ØVRE

Gartner Lundberg og hans team er nå i full sving med grøntanlegget, og planting etc rundt det nye søppelanlegget på øvre. De vil bruke festplassen som sitt "deponi". Arbeidet antas å være ferdig rundt 15.07.21.