29 aug 2021

FULLE PAPP- OG PAPIRNEDKAST PÅ ØVRE

Det er igjen fulle papp- og papirnedkast på øvre søppelanlegg. Bruk den gule containeren på kildesorteringsplassen eller papp- og papirnedkastet på nedre.