Endret: 23 jun 2021     Opprettet: 26 mar 2021

FREMDRIFTSPLAN NEDGRAVD SØPPELANLEGG ØVRE

Arbeidene gjenopptas uke 16, med følgende: Gangsti - grunnarbeider og Kabelgrøft/trekkerør til lys Uke 16 og 17: Kantstein og cortenstål og Planering/terreng og utlegg av jord Uke 17 og 18: Legging av brostein/smågatestein - Montering av skilt - Klargjøring av pullert - Avretting til asfalt Uke 19: Asfaltering og Ferdigstillelse/opprydding