11 mai 2020

Informasjon om Digital gjennomføring av årsmøte/generalforsamling i 2020  Casinetto Borettslag

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Casinetto Borettslag bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.   

Saker som behandles: 

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte.   

Vær klar over at kun de lovpålagte sakene gjennomføres i det digitale årsmøtet nå. De øvrige sakene vil bli tatt opp på et ekstraordinært møte senere eller på neste ordinære årsmøtet. 

Dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon vil du motta innkallingen på papir.

Årsmøtet starter: 

  • Møtet åpnes 26.05.20 kl. 12:00.
  • Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 03.06.20 kl. 12:00.

Hvordan deltar du?  

Digital deltakelse 

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi (OBOS) har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.  

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no

Analog deltagelse 

  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer stemmeseddelen på siste side i innkallingen på papir, (denne vil du motta 25.05.20), til styret innen årsmøtet avsluttes 03.06.20 kl. 12:00.

OBOS/Styret

11.05.20