Endret: 2 jul 2020     Opprettet: 13 jun 2018

FORUNDERSØKELSER FOR FORNEBUBANEN

Fornebubanen planlegges anlagt som en ny tunnelbane fra Majorstua til Fornebu. For å sikre at arbeidene gjøres riktig og for unngå skader på eiendommene på overflaten er det nødvendig å gjøre flere ulike undersøkelser av undergrunnen langs hele traséen. Én type undersøkelse, «kjerneboring», vil nå utføres ved siden av Monolitten kunstgressbane. Kjerneboringen utføres for å kartlegge bergkvalitet i området. Tilrigging for arbeidene vil etter planen starte torsdag/fredag denne uken, og selve arbeidene er forventet å pågå i ca. 2-3 uker. Arbeid vil pågå på dagtid fra kl. 07.00-18.00 mandag-lørdag. Det er ikke forventet å oppstå vesentlig støy som følge av disse arbeidene, men vi gjør oppmerksom på at entreprenøren er pliktig å følge lover og forskrifter hva gjelder blant annet anleggsstøy og støv i nærområdet. Det må påregnes noe transportaktivitet i området, hovedsakelig knyttet til opp- og nedrigging. Vi legger stor vekt på at trafikkløsningen skal fremstå som tydelig og oversiktlig. Arbeidsområdet vil bli tydelig avsperret med anleggsgjerder. Vi ber like vel om at dere som beboere og brukere av området tar hensyn til arbeidene, for eksempel ved å forhindre at barn og uvedkommende tar seg inn på anleggsområdet. Vær oppmerksom på sperringer og følg anvisninger på skilt ved de pågående arbeider. Dersom dere har spørsmål knyttet til arbeidene som skal utføres kan dere kontakte undertegnede. Med vennlig hilsen Oslo kommune Fornebubanen Kjell Blomseth Telefon: 48001631