Endret: 5 okt 2020     Opprettet: 16 des 2019

FORNEBUBANEN

Styret har skrevet brev til Ingeborg Krigsvoll - Fornebubanen, for informasjon vedrørende trasèvalg for Fornebubanen. Se link for å lese hele brevet. Styret fikk svar 16.12.19, se link for svar.

/?nid=57118

 

Svar fra Fornebubanen

/?nid=57123