Endret: 28 jan 2021     Opprettet: 18 sep 2020

FASADEVASK - NY INFORMASJON! Det som er markert med GULT på bildet skal vaskes. Åpne for mere info.

DET ER KUN BAKSIDENE SOM SKAL VASKES, IKKE TUNSIDENE. Det var meningen at Oslo Fasadevsk skulle henge opp lapper på dørene med informasjon om eksakt tidspunkt for vasking av respetive fasader. Dette vil IKKE bli gjort. Dette grunnet kompleksiteten i oppdraget, og bruk av ulike maskiner/metoder, og at vasking da blir gjort på ulike fasader samtidig, stykkevis og/eller delt. Gjenstander på balkonger på gjeldene fasader, må ryddes og tas bort om de ikke skal bli skadet, møkkete eller ødelagt. Vinduer må holdes lukket under arbeidets gang.