Endret: 27 jun 2019     Opprettet: 24 mar 2018

VIKTIG! NY INFORMASJON FOR BESTILLING AV LADESTASJON FOR EL-BIL

Styret har fått flere henvendelser vedrørende kjøp av ladestasjon til Zaptec-anlegget og fakturering av fast tillegg, jf. utsendt informasjonsbrev og bestillingsskjema. Leverandør vil ved kjøp av ladestasjon også koble denne til anlegget og programmere denne, og dette er inkludert i installasjonskostnadene. For å unngå høye administrasjonskostnader til leverandør og Obos har styret (i hvert fall innledningsvis) lagt opp til at man fakturerer et fast tillegg på kr. 250,- uavhengig av faktisk forbruk for de ladestasjoner som kobles til anlegget. Dette tillegget dekker i hovedsak strømutgifter. På bakgrunn av at prisen for tilkobling er vesentlig lavere når dette gjøres samlet innledningsvis (ved bestilling nå), har styret besluttet at man kan kjøpe ladestasjon nå og først betale det faste tillegget på kr. 250,- først når man faktisk starter lading via ladestasjonen (eksempelvis hvis man ikke har hybrid eller elbil nå men har tenkt å kjøpe elbil i nær fremtid). Tilsvarende vil man hvis man selger sin elbil og ikke har behov for lading kunne stoppe det faste tillegget (eller alternativt selge ladestasjonen l andre med behov og betale omprogrammering). Elektro-Sivert har akseptert at fristen for bestilling forlenges til 13.4.2018 (utdelt bestillingsskjema benyttes).