Endret: 18 sep 2021     Opprettet: 24 mar 2021

EIENDOMSSKATTESEDLER 2021

Hvorfor får du eiendomsskatt? Bystyret i Oslo vedtok 9. desember 2020 å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i Oslo kommune i 2021. Skattesatsen for 2021 er 3 promille. Eiendomsskatten deles på fire betalingsterminer: 25. mars, 25. mai, 25. august og 25. oktober. OBOS vil fordele eiendomsskatten på den enkelte andelseier og kreve inn beløpene over husleiegiroen 4 ganger i løpet av året tilsvarende datoene her. Se vedlagt hele eiendomsskatteseddelen for 2021 med alle detaljer. Se linker for eiendomskattesedlene.