Endret: 11 mar 2021     Opprettet: 5 mar 2021

PULLERT

Da det i den senere tid har vært mye diskusjon vedr. våre pullerter, vil styret, sammen med leverandør, gjøre en evaluering av disse. Det er nå montert lys ved pullerten ved GV26, men disse er for høye og vil bli senket, og ledstripene fjernes. Styret og leverandør vil deretter finne frem til et forslag til lysarmatur som lyser opp selve pullerten. Det vil i tillegg markeres hvor biler skal stoppe, og lages en plakat som forklarer hvordan pullerten fungerer. Den nye løsningen blir evaluert før vi monterer de to siste.